Darganfyddwch Ein Pebyll Glampio Moethus Diweddaraf Ar Werth - Bell Tent Sussex

Darganfyddwch Ein Pebyll Glampio Moethus Diweddaraf Ar Werth

Eisiau creu hafan awyr agored eich breuddwydion?

Mae glampio, sy'n bortmanteau o 'wersylla moethus', wedi bod o gwmpas yn llawer hirach nag y mae llawer o bobl yn ei sylweddoli. Yn yr 16eg ganrif, roedd y teulu brenhinol yn aml yn aros mewn pebyll moethus, gan gynnwys y Brenin Iago V a Harri VIII. Fodd bynnag, credir bod y term 'glampio' wedi ymddangos gyntaf yn 2005 yn y DU. Yn ffodus, y dyddiau hyn nid oes rhaid i chi fod yn freindal i fwynhau'r profiad hwn.

Buddsoddwch yn eich pabell glampio foethus eich hun a gallwch fwynhau cartref oddi cartref bron yn unrhyw le. Pebyll cloch yw un o'r arddulliau mwyaf poblogaidd diolch i'w strwythur syml ond deniadol.

O'r radd flaenaf ar adolygiadau TrustPilot, mae gennym ystod eang o pebyll cloch moethus ar werth.

Pebyll Cloch Ar Werth

Yn ddarparwr blaenllaw o bebyll cloch ac offer gwersylla moethus, mae gan Bell Tent Sussex bebyll gwersylla cynfas cotwm 100% mewn llawer o feintiau ac arddulliau.

P'un a ydych chi'n cynllunio taith wersylla gaeaf neu haf, gallwn eich helpu i ddod o hyd i'ch llety delfrydol yn yr awyr agored. Mae ein pebyll gloch yn eich galluogi i aros yn yr awyr agored mewn cysur ac arddull eithriadol.

Yn swynol o ran ymddangosiad, bydd ein holl bebyll yn edrych yn anhygoel mewn ffotograffau cyfryngau cymdeithasol. Gwneir pob dyluniad gan ddefnyddio'r deunyddiau a'r crefftwaith gorau. Maent hefyd yn dod gyda gwarant 12 mis ar gyfer eich tawelwch meddwl.

Bydd Glampers wrth eu bodd yn defnyddio ein pebyll ar gyfer digwyddiadau arbennig fel priodasau a gwyliau cerddorol, neu yn syml ar gyfer eich gwibdaith nesaf.

Pam ddim archwilio ein pebyll glampio diweddaraf ar werth or cysylltwch â'n tîm am ragor o wybodaeth.