Archwiliwch ein Pebyll Cloch Hardd i'w Archebu yn y DU - Bell Tent Sussex

Archwiliwch ein Pebyll Cloch Hardd i'w Archebu yn y DU

Pebyll cloch yw un o'r mathau mwyaf deniadol a hynaf o'r holl bebyll, ar ôl cael eu defnyddio mor bell yn ôl â'r 9fed ganrif gan filwriaethwyr Ewropeaidd. Yn ddiweddarach, roeddent yn aml yn cael eu haddurno'n moethus gan deulu brenhinol teithiol. 

Heddiw, maent yn aml yn gysylltiedig â'r mudiad glampio modern. 

Creu eich hafan awyr agored eich hun. 

Mae pebyll cloch nid yn unig yn hwyl i'w haddurno'n greadigol, maen nhw'n edrych yn anhygoel ar Instagram. Gallant hefyd fod â digon o le a'ch helpu i greu 'cartref oddi cartref'. Gallwch ymgorffori popeth o welyau, cadeiriau a chlustogau, i stofiau llosgi coed.

Maent hefyd yn hawdd i'w gosod a'u tynnu i lawr, gyda'r rhan fwyaf o fodelau yn gallu cael eu hadeiladu gan un person. 

Daw ein holl bebyll gloch moethus gyda gwarant blwyddyn ac mae ganddynt ardystiad SGS. Gan ddod mewn nifer o feintiau, maen nhw'n cael eu danfon i gwsmeriaid ledled y DU o'n canolfan yn Sussex. Rydym hefyd yn gwerthu amrywiaeth o ategolion gan gynnwys amddiffynwyr cynfasau daear, a blancedi cotwm arddull bohemaidd. 

Ymhlith ein hystod mae hyn Pabell Cloch 5m sy'n cael ei wneud o gynfas cotwm 100%. Yn anadlu ac yn dal dŵr, mae'n wydn ac yn gwbl dal dŵr. Waeth beth mae tywydd Prydain yn ei daflu atoch chi, byddwch chi'n aros yn sych ac yn glyd y tu mewn. 

Pabell Cloch 5m

Wedi'i wneud o ddeunyddiau ysgafn ond gwydn, mae'n hawdd ei gludo a'i bacio i ffwrdd. Daw'r babell gyda llawr llawr PVC i'w hamddiffyn rhag baw a budreddi.

Edrychwch ar ein casgliad diweddaraf o bebyll cloch moethus neu cysylltwch â'n tîm cyfeillgar am ragor o wybodaeth.