1kg o blastig wedi'i gasglu o draeth Sussex gyda phob pabell gloch a werthir - pabell bell Sussex

1kg o blastig a gasglwyd o draeth Sussex gyda phob pebyll cloch yn cael ei werthu

 

Pabell Bell Am Ddim Plastig

Sussex Erbyn y Môr!

Rydyn ni i gyd wedi tyfu i fyny i garu a pharchu lle rydyn ni'n byw. Mae'r traeth yn rhan enfawr o'n bywydau i gyd a dyna pam mae angen i ni ei amddiffyn cymaint ag y gallwn.

Am bob Pabell Bell byddwn yn gwerthu byddwn yn casglu 1kg o wastraff plastig o arfordir Sussex. Yna bydd hwn yn cael ei ddefnyddio i greu ynni o'n canolfan lân, gwastraff i ynni leol i'w atal rhag mynd i safleoedd tirlenwi. Bydd yr egni a grëir ar ffurf trydan a dŵr poeth. Anfonir y trydan i'r grid cenedlaethol tra bydd y dŵr poeth yn cael ei ddefnyddio ar gyfer gwresogi rhwydwaith. 

Mae Bell Tent Sussex hefyd yn siarad gyda’r cwmni technoleg lân i weld beth arall y gellir ei wneud i helpu i arbed ein traethau rhag llygredd plastig. Cael tyniant i gasglu'r gwastraff yw rhan anoddaf y symudiad. Mae casglu 1kg o wastraff plastig fesul pabell gloch yn cael ei gamu i'r cyfeiriad cywir, ond beth arall y gellir ei wneud i gynyddu hyn a pharhau ag ymdrechion calonogol y cyhoedd?

Mae gan Bell Tent Sussex ychydig o syniadau sut y gallwn ennyn diddordeb i fynd allan yn weithredol a helpu i gadw ein traethau yn lân ac yn ddiogel, wrth gael cefnogaeth ein cwmni technoleg lân i ddelio â'r holl wastraff plastig mewn ffordd lân sy'n ddiogel yn amgylcheddol. 

 

traeth yn lân gyda phebyll cloch

Gadael sylw

Sylwch, mae angen cymeradwyo sylwadau cyn eu cyhoeddi.

Mae'r wefan hon wedi'i diogelu gan reCAPTCHA a'r Google Polisi preifatrwydd ac Telerau Gwasanaeth cymhwyso.