Gwely Awyr vs Matres Gwersylla - Pabell Bell Sussex

Gwely Awyr vs Matres Gwersylla

Gwely Awyr vs Matres Gwersylla

matres gwersylla

Pam y dylech Amnewid eich gwely aer gyda gwely gwersyll plygu cefnogol a matres, mae gwelyau aer tenau sy'n dadchwyddo yn rhywbeth o'r gorffennol, a gallwch edrych ymlaen at noson adfywiol a bodlon o gwsg ar fatres gwersylla.

Rydyn ni'n mynd i'ch arwain chi trwy holl fanteision matres gwersylla pabell dros wely awyr fel y gallwch chi gael noson ymlaciol o gwsg y tro nesaf y byddwch chi'n mynd i glampio. Dyma gymhariaeth matres aer cyflym â mat cysgu i'ch helpu i wneud eich teithiau gwersylla yn fwy cyfforddus.

asgwrn cefn cysgu

1. O ran matresi, mae angen i chi ddysgu ychydig am gefnogaeth goddefol yn erbyn gweithredol. Mae deunyddiau fel padiau ewyn celloedd caeedig neu ffynhonnau mewn pad cysgu yn rhoi cefnogaeth weithredol, sy'n caniatáu i'r deunydd fowldio i'ch corff a darparu cefnogaeth fwy sylweddol. Mae matresi aer yn darparu cefnogaeth fwy goddefol, gan arwain at gwsg anoddach a mwy anghyfforddus.

haenau

2. Mae'r rhan fwyaf o fatresi aer yn brin o lif aer a gallant achosi chwysu gormodol yn ystod y nos oherwydd eu diffyg anadlu. Ni allant amsugno lleithder yn naturiol, gan ei gwneud hi'n anodd cael noson dawel o gwsg.

gwely gwersylla

3. Gall gwelyau aer fod yn anodd eu pacio a'u plygu'n ôl i'w pecynnu. Gyda gwely gwersylla plygadwy defnyddiol, gallwch chi osod a storio i ffwrdd yn hawdd heb y drafferth torri chwys o rolio unrhyw aer allan a'i wasgu'n ôl i mewn i sach gysgu.

pwmp

4. Gyda matres aer, rydych chi'n ddibynnol ar bwmp neu plwg. Os ydyn nhw'n torri neu os ydych chi'n rhy bell i ffwrdd o soced drydan, gall hyn fod yn drychineb. Nid oes gan fatres hunan-chwyddo y broblem hon, a gallwch sicrhau y byddwch yn cael cwsg aflonydd hyd yn oed os ydych yn gwersylla ceir.

 pwmp

5. Mae llawer o broblemau'n gysylltiedig â matresi aer sydd wedi'u gorchwyddo, lle gallant ffrwydro ar adegau prin ac achosi difrod i chi neu'ch eiddo. Gadewch y risg hon ar ôl gyda matiau hunan-chwyddo. P'un a yw'n dir garw neu oer, mae padiau cysgu yn eich cadw'n gyfforddus ym mhobman.

 

Noson Dda o Gwsg ar Bob Taith Gwersylla!

Peth o'r gorffennol yw gwelyau gwersylla hen ffasiwn; gwelyau gwersylla plygu a matresi hunan-chwyddo yn trendsetters newydd gyda padiau cysgu ewyn i gogoneddu eich taith gwersylla hyd yn oed yn y tywydd oer. Cydiwch mewn gwely gwersyll plygu neu fatres chwyddadwy fel y gallwch chi ddechrau cysgu sain ar eich teithiau glampio.

Gadael sylw

Sylwch, mae angen cymeradwyo sylwadau cyn eu cyhoeddi.

Mae'r wefan hon wedi'i diogelu gan reCAPTCHA a'r Google Polisi preifatrwydd ac Telerau Gwasanaeth cymhwyso.