Pebyll Cloch Ar Gyfer Glampio a Garddio - Popeth Mae Angen I Chi Ei Wybod

Pebyll Cloch Ar Gyfer Glampio a Garddio - Popeth Mae Angen I Chi Ei Wybod

Ydych chi am greu safle glampio clyd ac awyrog neu encil gardd? Archwiliwch bebyll gloch ar werth gan werthwyr dibynadwy i ddod â'ch gweledigaeth yn fyw. Darganfyddwch bopeth sydd angen i chi ei wybod am bebyll cloch ar gyfer glampio a garddio.

Mae glampio wedi dod yn ddewis poblogaidd ar gyfer profiadau gwersylla awyr agored, gan ganiatáu i deuluoedd fwynhau'r awyr agored wrth barhau i gael y cysur o aros dan do. Mae'n ffordd berffaith i uno nodweddion hanfodol a chysur â harddwch natur. Ceisiwch ysbrydoliaeth gan Instagram, Tumblr, a Pinterest ar wersylla awyr agored a syniadau addurniadol.

Mae pebyll cloch yn cynnig cyfleustra ac amlbwrpasedd, gan eu gwneud yn ddewis delfrydol ar gyfer ystafell ardd. P'un a ydych am greu encil gaeaf clyd neu le wedi'i ysbrydoli gan boho ar gyfer yr haf, gall pebyll cloch drawsnewid yn ardal fyw gyfforddus gydag ychwanegu carpedi trwchus a goleuadau cynnes.

Nawr, gadewch i ni archwilio'r gwahanol fathau o bebyll cloch ar gyfer eich gardd. Mae pebyll cloch traddodiadol yn cynnwys polyn sengl yn y canol a strwythur toriad A wedi'i gefnogi gan rhaffau dyn ar gyfer sefydlogrwydd. Maent yn amrywio o ran maint o 4m i 7m ac yn darparu digon o le ar gyfer eich anghenion.

Pebyll cloch i bebyll yr Ymerawdwr maen nhw'n darparu naws gartrefol ac yn berffaith ar gyfer glampio. Mae pebyll iwrt, ar y llaw arall, yn fwy a gallant ddal 6-8 o bobl. Mae'r pebyll hyn yn cynnwys ffenestri PVC a mynedfa eang i ffitio'ch holl eiddo.

Mae manteision defnyddio pebyll cloch yn niferus. Maent yn hawdd i'w gosod a'u datgymalu, yn ysgafn ac yn awyrog, ac yn ddigon cadarn i wrthsefyll gwyntoedd a stormydd. Wrth chwilio am pebyll gloch ar werth, ymddiried mewn gwerthwyr ag enw da fel Bell Tent Sussex. Estynnwch allan at eu tîm i ddysgu mwy am eu cynigion.

Dechreuwch eich antur glampio neu arddio heddiw gyda phebyll cloch a chrëwch eich hafan awyr agored eich hun.

Gadael sylw

Sylwch, mae angen cymeradwyo sylwadau cyn eu cyhoeddi.

Mae'r wefan hon wedi'i diogelu gan reCAPTCHA a'r Google Polisi preifatrwydd ac Telerau Gwasanaeth cymhwyso.