Haciau Gwersylla: 10 Ffordd o Drawsnewid Eich Taith, Gan Gynnwys Taflu Ffilm ar Gynfas Eich Pabell Cloch Cyn Amser Gwely!

Haciau Gwersylla: 10 Ffordd o Drawsnewid Eich Taith, Gan Gynnwys Taflu Ffilm ar Gynfas Eich Pabell Cloch Cyn Amser Gwely!

Mae gwersylla yn weithgaredd pleserus, ond gall fod yn heriol ar adegau hefyd. O sefydlu pebyll i gadw plâu i ffwrdd, mae llawer o bethau i'w hystyried wrth wersylla. Yn ffodus, mae yna lawer o haciau gwersylla creadigol i'ch helpu chi i wneud y gorau o'ch taith. Yn yr erthygl hon, byddwn yn rhannu rhai o'r haciau gwersylla gorau i'ch helpu chi i fwynhau'ch taith wersylla hyd yn oed yn fwy.

haciau pabell gloch

1. Cychwyn tân DIY: Mae tân dibynadwy yn hanfodol ar gyfer coginio ac aros yn gynnes. Un ffordd hawdd o gynnau tân yw defnyddio peli cotwm wedi'u trochi mewn jeli petrolewm. Mae'r cychwynwyr tân DIY hyn yn ysgafn, yn gryno, a byddant yn llosgi am sawl munud, gan roi digon o amser i chi gychwyn eich tân.

2. Tarp o dan eich pabell: Gall tarp o dan eich pabell helpu i gadw lleithder a baw allan, gan ymestyn oes eich pabell. Mae hefyd yn ffordd wych o greu ardal lân ar gyfer eich offer.

cawod gwersylla

3. Cawod gwersyll cludadwy: Gall cawod gwersyll cludadwy wneud eich taith gwersylla yn fwy cyfforddus. Gallwch wneud eich cawod eich hun trwy lenwi bag mawr du â dŵr a'i adael yn yr haul i gynhesu. Defnyddiwch ben cawod sy'n cael ei fwydo gan ddisgyrchiant ar gyfer cawod adfywiol.

4. Gwefrydd wedi'i bweru gan yr haul: Cadwch eich dyfeisiau'n cael eu gwefru â gwefrydd sy'n cael ei bweru gan yr haul. Gallwch wefru'ch ffôn, camera, a dyfeisiau eraill gan ddefnyddio ynni'r haul, hyd yn oed mewn lleoliadau anghysbell.

5. Defnyddiwch saets i wrthyrru mosgitos: Mae mosgitos yn broblem gyffredin wrth wersylla. Yn lle defnyddio ymlidyddion cemegol, ceisiwch losgi saets. Bydd y mwg o'r saets yn gwrthyrru mosgitos, ac mae'n arogli'n wych hefyd.

ffilmiau gwersylla

6. Trawsnewidiwch eich profiad gwersylla gyda thaflunydd! Prynwch un fforddiadwy a gadewch i'ch plant wylio eu hoff ffilmiau ar waliau cynfas eich pabell Bell. Bydd y profiad unigryw hwn yn eu gwneud yn erfyn am fynd i'r gwely, gan wneud eich taith wersylla hyd yn oed yn fwy cofiadwy ac yn haws.

7. Gwnewch lusern o jwg o ddŵr a phrif lamp: Llenwch jwg â dŵr, rhowch ben lamp o'i chwmpas, ac mae gennych lusern ar unwaith a fydd yn goleuo'ch pabell gyfan.

8.Defnyddiwch dun myffin i goginio dognau unigol: Mae tun myffin yn declyn amlbwrpas yn y gegin, ond gellir ei ddefnyddio hefyd ar gyfer coginio dognau unigol o fwyd dros y tân gwersyll. Defnyddiwch y tun myffin i goginio wyau, cig moch, neu hyd yn oed pizzas bach.

9. Defnyddiwch deilsen llawr ewyn ar gyfer sedd gyfforddus: Gall eistedd ar y ddaear fod yn anghyfforddus. Defnyddiwch deilsen llawr ewyn fel clustog sedd i wneud eich profiad gwersylla yn fwy cyfforddus.

10. Defnyddiwch ffyn glow ar gyfer goleuo: Mae ffyn glow yn ddewis fforddiadwy ac ysgafn yn lle fflachlampau. Maent yn darparu digon o olau i symud o gwmpas eich maes gwersylla yn y nos heb darfu ar wersyllwyr eraill.

Mae gwersylla yn ffordd wych o gysylltu â natur a dianc rhag straen bywyd bob dydd. Gyda'r haciau gwersylla hyn, gallwch chi wneud eich taith wersylla hyd yn oed yn fwy pleserus a chyfforddus. Felly, y tro nesaf y byddwch chi'n mynd allan i'r awyr agored, cofiwch bacio'r offer a'r triciau gwersylla hanfodol hyn i wneud eich taith yn haws ac yn fwy o hwyl!

Gadael sylw

Sylwch, mae angen cymeradwyo sylwadau cyn eu cyhoeddi.

Mae'r wefan hon wedi'i diogelu gan reCAPTCHA a'r Google Polisi preifatrwydd ac Telerau Gwasanaeth cymhwyso.