Siop Gwersylla'r Flwyddyn - Bell Tent Sussex

Siop Gwersylla'r Flwyddyn

Siop Gwersylla'r Flwyddyn Yn Ne Lloegr

Gwobrau Prestige 2021/22.

 

siop wersylla y flwyddyn Bell Tent Sussex


Mae Bell Tent Sussex wedi ennill Camping Store Of The Year yng Ngwobrau Prestige De Lloegr 2021/22. Roedd Chris Burns, perchennog Bell Tent Sussex, wrth ei fodd i dderbyn y wobr hon yn y Solent Hotel & Spa ar y 25ain o Chwefror eleni. Ar ôl dwy flynedd o ddarparu pebyll gloch cynfas o ansawdd uchel, mae'n hynod falch bod ymroddiad ei dîm wedi'i wobrwyo. 

siop wersylla y flwyddyn Bell Tent Sussex

Wrth greu Bell Tent Sussex, mae Chris wedi caniatáu i bawb gael profiad glampio ardderchog gyda'i bebyll gloch am bris rhesymol. Mae'r cwmni'n falch o'r ffaith bod eu holl bebyll gloch yn cael eu gwneud gyda chynfas cotwm 100% o ansawdd premiwm, gydag ansawdd yn hanfodol i'w busnes. Ar ôl treulio blynyddoedd yn prynu a phrofi offer gwersylla, maen nhw'n credu eu bod nhw bellach yn darparu hanfodion gwersylla perffaith i unrhyw un sy'n chwilio am bebyll teulu, pebyll gwyliau, neu bebyll bach i gyplau.


dyfarniad

Dywedodd perchennog Bell Tent Sussex, Chris Burns, “Rwy’n hynod falch o dderbyn y wobr hon ac ni allwn fod yn hapusach bod gwaith caled ac ymroddiad yr holl dîm wedi cael eu gwobrwyo yn y Gwobrau Prestige. yn hynod o galed i lawer o fusnesau, ac nid yw Bell Tent Sussex yn ddim gwahanol.Roedd yn anodd gweithio drwyr pandemig, ond rwy’n hynod falch o ddweud bod y tîm i gyd yn wydn, wedi gweithio’n galed, ac wedi dyfalbarhau drwy’r cyfnod heriol hwn.Gyda chwyddiant y DU yn cynyddu’n gyson mewn llongau a deunyddiau, mae'r rhan fwyaf o'r DU wedi cynyddu eu prisiau mewn pebyll gloch cynfas lle mae Bell Tent Sussex wedi lliniaru'r risg hon i gadw eu prisiau'n isel, gan barhau i ddarparu'r pebyll cloch gorau sydd ar gael ar-lein am y prisiau mwyaf cystadleuol ar-lein.

Storfa Wersylla'r Flwyddyn Bell Pabell Sussex

Lansiwyd Gwobrau Prestige i ddathlu busnesau ac unigolion sy’n cynnig cynnyrch a gwasanaethau rhagorol yn gyson. Mae’r panel beirniaid yn seilio eu penderfyniadau ar ragoriaeth gwasanaeth, ansawdd y cynnyrch/gwasanaeth a ddarperir, arferion arloesol, gwerth, dulliau gweithio moesegol neu gynaliadwy, a chysondeb mewn perfformiad. Yr enillwyr a ddewiswyd yw'r rhai sy'n gallu arddangos eu cryfderau orau yn y meysydd hyn, felly mae Bell Tent Sussex, sydd wedi ennill Camping Store Of The Year, yn arddangos hyn mewn gwirionedd.


Ar eu buddugoliaeth, dywedodd Chris, "Nawr ein bod wedi cael ein henwi yn Siop Gwersylla'r Flwyddyn, rydyn ni'n edrych ymlaen at barhau i ddarparu'r cynhyrchion rhagorol hyn ac rydyn ni'n edrych ymlaen at weld beth sydd gan 2022 ar y gweill ar gyfer Bell Tent Sussex."


Cadwch lygad am Bell Tent Sussex, a gwnewch yn siŵr eich bod chi'n edrych ar eu cynhyrchion drosoch chi'ch hun!

Gadael sylw

Sylwch, mae angen cymeradwyo sylwadau cyn eu cyhoeddi.

Mae'r wefan hon wedi'i diogelu gan reCAPTCHA a'r Google Polisi preifatrwydd ac Telerau Gwasanaeth cymhwyso.