Golau stryd solar dan arweiniad y gwersyll - Bell Tent Sussex

Golau stryd solar dan arweiniad y gwersyll

Golau stryd solar dan arweiniad y gwersyll

Mae goleuadau stryd solar yn opsiwn perffaith os ydych chi'n chwilio am ffordd i oleuo'ch maes gwersylla heb ddibynnu ar eneraduron neu fachau! Mae'r goleuadau hyn yn cael eu pweru gan yr haul, felly maen nhw'n hollol rhydd i redeg. Hefyd, maen nhw'n hawdd iawn i'w gosod - dim ond eu hangori i'r ddaear a gadael i'r haul wneud ei waith. Yr unig ategolion fydd gennych chi yw'r teclyn rheoli o bell gyda gosodiadau hawdd eu defnyddio i sicrhau bod y ffynhonnell golau berthnasol yn cael ei defnyddio. Mae gwersylla solar yn dod yn hynod boblogaidd ac yn denu'r cwsmer i'ch gwefan. Mae'n ffordd wych o gyflwyno golau yn y lleoliadau mwyaf anghysbell.

Golau solar

Golau stryd solar dan arweiniad y gwersyll

Dylech ystyried ychwanegu golau solar at eich safle glampio awyr agored am lu o resymau; gweler isod.

1. Mae goleuadau solar yn eco-gyfeillgar a byddant yn eich helpu i leihau eich ôl troed carbon, sy'n ardderchog i unrhyw fusnes. Defnyddiant banel solar i greu eu hynni; nid oes angen batris.

2. Gellir defnyddio goleuadau stryd solar dan arweiniad at wahanol ddibenion. Er enghraifft, gallwch chi dynnu sylw at bob pabell gloch moethus ar eich safle glampio neu efallai oleuo'r ffordd i fyny at eich cyfleusterau toiled a chawod ar gyfer eich gwersyllwyr.

3. Mae goleuadau stryd solar dan arweiniad yn gymharol rhad. Gallwch ddod o hyd iddynt am bris rhesymol yn y rhan fwyaf o siopau adwerthu. Rydym yn eu gwerthu am £349 yn unig yn ein siop ar-lein.

4. Mae goleuadau stryd solar dan arweiniad yn hawdd i'w gosod. Yn syml, gallwch eu rhoi yn y ddaear, a byddant yn dechrau gweithio i oleuo'ch ardal.

5. Gallwch eu rhaglennu i oleuo gan synhwyrydd mudiant neu aros ymlaen drwy'r nos. Mae addasu'r golau i aros ymlaen drwy'r nos ar 25% nes bod y synhwyrydd mudiant yn cychwyn, gan ddod ag ef i 100% yn rhoi llwybr diogel a chlir i'ch cwsmeriaid trwy gydol y nos.

6. Mae goleuadau stryd solar dan arweiniad yn wydn ac yn para'n hir, gyda bywyd gwasanaeth hir. Gallant wrthsefyll yr elfennau a byddant yn para am flynyddoedd lawer.

Yn gyffredinol, mae goleuadau stryd solar dan arweiniad yn fuddsoddiad rhagorol i wella unrhyw faes gwersylla. Edrychwch ar y golau stryd solar dan arweiniad sydd gennym ar werth ar ein gwefan a dysgwch fwy.

Gadael sylw

Sylwch, mae angen cymeradwyo sylwadau cyn eu cyhoeddi.

Mae'r wefan hon wedi'i diogelu gan reCAPTCHA a'r Google Polisi preifatrwydd ac Telerau Gwasanaeth cymhwyso.