Lloriau mat coir: Dewis delfrydol ar gyfer eich pabell gloch - Bell Tent Sussex

Lloriau matiau côr: Dewis delfrydol ar gyfer eich pabell gloch

Lloriau matiau côr: Dewis delfrydol ar gyfer eich pabell gloch

llawr pabell gloch


Mae pebyll cloch yn ffordd wych o dreulio antur awyr agored, ond mae'n bwysig cymryd yr amser a buddsoddi yn y deunyddiau cywir i wneud eich taith wersylla yn werth chweil. Un o'r agweddau pwysicaf i'w hystyried yw eich lloriau, ac mae mat coir yn cynnig nifer o opsiynau gwych i chi a fydd yn gwneud eich taith gwersylla yn fwy cyfforddus ac yn llawer mwy diogel.


Beth yw lloriau mat coir?

lloriau pabell gloch


Mae coir yn fath o ffibr sy'n dod o fasg allanol cnau coco, sy'n eu gwneud yn naturiol ac yn eco-gyfeillgar.
Fe'i defnyddiwyd ers canrifoedd fel deunydd i wneud rhaffau a matiau. Y dyddiau hyn, mae matiau coir yn aml yn cael eu torri'n sgwariau i greu darnau tebyg i ryg y gellir eu gosod ar ben carpedi neu rhwng estyll ar loriau pren i'w hamddiffyn rhag baw a staeniau. Maen nhw hefyd yn ddefnyddiol mewn sefyllfaoedd lle rydych chi eisiau rhywbeth meddal dan draed, fel pebyll.
Lloriau matiau côr yn wir yn ddewis rhagorol ar gyfer pebyll cloch. Mae'r deunydd hwn yn wydn, yn lân, ac yn gwrthsefyll dŵr, heb fod angen unrhyw driniaeth na chynnal a chadw ychwanegol. Ei deimlad cynnes dan draed yw'r cyfan sydd ei angen arnoch i aros yn glyd trwy'r nos! Gyda chymaint o fuddion i Lloriau matiau côr in pebyll cloch, mae'n amlwg pam mae'r cynnyrch hwn yn un o'r dewisiadau mwyaf poblogaidd ar y farchnad heddiw.


Pam buddsoddi yn mat coir ar gyfer eich pabell gloch?

llawr pabell gloch
Matiau côr cynnig sawl budd gwahanol sy'n eu gwneud yn un o'r dewisiadau mwyaf poblogaidd ar gyfer pebyll cloch


1. Un peth i'w ystyried yw eich cyllideb, ac nid yw mat coir yn costio llawer mwy nag opsiynau lloriau rheolaidd. Maent hefyd yn hawdd ar y waled o ran glanhau llanastr. Y cyfan sydd ei angen arnoch chi yw dŵr, sebon dysgl a brwsh neu sbwng i wneud eich mat coir yn lân eto.


2. Matiau côr yn feddal ar y traed. Mae hyn yn ei gwneud hi'n hawdd i unrhyw un symud o gwmpas y tu mewn i'w babell gloch heb olrhain baw na mwd o arwynebau allanol.

mat pabell gloch


3. Matiau côr yn wydn iawn mewn gwirionedd er gwaethaf eu pris fforddiadwy a byddant yn sefyll prawf amser hyd yn oed gyda defnydd cyson.


4. Matiau côr yn ffordd wych o uwchraddio'ch ymddangosiad allanol a gwneud iddo deimlo'n fwy moethus ac yn ddymunol yn esthetig. Gall y math hwn o loriau ychwanegu lefel ychwanegol o gysur sy'n addas ar gyfer unrhyw daith wersylla, ni waeth beth rydych chi'n ei wneud neu pa mor hir rydych chi'n bwriadu aros y tu allan. Mae'r moethus edrych o Lloriau matiau côr a oes gan lawer o bobl uwchraddio eu pebyll cloch i'r opsiwn hwn.


5. Mae llawer o bobl yn sylwi pan fyddant yn dadbacio eu pebyll cloch, mae arogl annymunol o'r lloriau PVC. Gyda matiau coir, nid oes pryderon o'r fath.


Beth ddylech chi gymryd sylw ohono

Matiau côr yn wych ar gyfer sefyll ymlaen ond ddim mor gyffyrddus i dreulio'r nos arno. Dyna pam rydyn ni'n cynnig rygiau rhacs, sy'n ychwanegiad gwych i'ch pabell gloch. Mae rygiau Rag yn wydn, felly ni fydd yn rhaid i chi boeni amdanynt yn dod ar wahân pan fyddwch chi'n cysgu neu'n chwarae o gwmpas ym mhabell eich cloch. Maent hefyd yn atodi'n rhwydd ac yn aros yn gadarn yn eu lle nes ei bod yn bryd glanhau.
Hefyd, mae matiau coir yn nodweddiadol fawr, felly mae'n bwysig ystyried y maint fel y gallwch gael llawr sy'n ffitio'n berffaith i'ch pabell gloch.

taflen ddaear pabell gloch


Casgliad

coir-lloriau-cloch-babell


Gyda chymaint o fuddion, mae'n amlwg hynny Mat coir lloriau yw'r dewis delfrydol ar gyfer pebyll cloch. Mae'n cynnig cysur, symlrwydd a golwg lân a fydd yn eich gadael chi'n teimlo'n hamddenol hyd yn oed ar ôl diwrnod llawn gweithgareddau yn yr awyr agored. Mae'r deunydd fforddiadwy hwn hefyd yn dod mewn amrywiol liwiau ac arddulliau - gan ei gwneud hi'n hawdd dod o hyd i'r opsiwn cywir i gyd-fynd â'ch chwaeth.

Gadael sylw

Sylwch, mae angen cymeradwyo sylwadau cyn eu cyhoeddi.

Mae'r wefan hon wedi'i diogelu gan reCAPTCHA a'r Google Polisi preifatrwydd ac Telerau Gwasanaeth cymhwyso.