Glampio yn yr Ardd! Popeth sydd angen i chi ei wybod - Bell Tent Sussex

Glampio Gardd! Popeth sydd angen i chi ei wybod

Ydych chi wedi meddwl am gael parti glampio moethus yn eich gardd yr haf hwn? Rydyn ni'n dadansoddi popeth sydd angen i chi ei wybod i greu'r foment arbennig honno'r tymor heulog hwn. 


Mae glampio yn eich gardd yn berffaith ar gyfer unrhyw achlysur:

pabell gloch ar werth

 

 • Parti Penblwydd
 • Cysgu dros y plentyn
 • Gwyl aros gartref
 • Encil teulu  
 • Ystafell ddosbarth awyr agored

Y peth cyntaf sydd ei angen arnoch i wneud i hyn i gyd ddigwydd yw bod yn berchen ar a pabell gloch. Mae gan Bell Tent Sussex bebyll gloch moethus ar werth i'ch helpu i wireddu hyn. O 3 metr i 6 metr, gallwn helpu i drawsnewid eich gardd yn fan moethus i'ch teulu a'ch ffrindiau i gyd. 


Y gosodiad:

Sicrhewch fod gennych y babell gloch o'r maint cywir ar gyfer eich gofod. Pa mor fawr yw'r gofod rydych chi'n bwriadu ei drawsnewid? Rydym yn argymell cael digon o le ar gyfer rhaffau boi ac ystafell gerdded o amgylch y babell. Wrth sefydlu'r babell gloch, mae angen glaswellt gwastad arnoch chi, yn ddelfrydol heb ganghennau na choed uwchben. 


Mae seddi'n hanfodol i fynd yn iawn; gwnewch yn siŵr bod gennych fwrdd a chadeiriau y tu allan i'ch pabell i greu ardal gymunedol. Mae hyn hefyd yn gwneud i le i'ch pabell deimlo'n fwy. Os nad ydych chi'n siŵr am y tywydd codwch babell fawr i sicrhau y gallwch chi gael parti glaw neu hindda.


addurno:

Gall ein pebyll gloch gynfas ffitio gwelyau maint llawn a byrddau a chadeiriau i greu naws moethus dilys.


Mae'r addurniadau a'r cyffyrddiadau gorffen yn gwneud i'r gofod ddod yn fyw; edrychwch ar y rhestr o eitemau hanfodol rydyn ni'n meddwl sydd eu hangen arnoch chi i drawsnewid eich pabell. 

pabell glampio yn yr ardd
 • Bunting
 • Goleuadau tylwyth teg
 • blodau
 • Lampau LED
 • Siaradwr
 • Pwll tân
 • Garlands

Gweithgareddau:

Peidiwch ag anghofio beth allwch chi ei wneud wrth glampio; dyma ychydig o weithgareddau a all gadw'ch teulu a'ch ffrindiau yn brysur am oriau. 

 • Gemau bwrdd
 • Noson sinema
 • Gweithgareddau natur
 • Syllu ar y sêr 
 • Helfa drysor 

Gan ddefnyddio'r holl awgrymiadau hyn, gallwch chi drawsnewid eich gardd yn ddihangfa glampio moethus. 


Os hoffech chi edrych ar ein pebyll gloch ar werth neu drafod unrhyw beth, ffoniwch ni ar 01323 651324 neu e-bostiwch ni yn mail@belltensussex.co.uk 

Gadael sylw

Sylwch, mae angen cymeradwyo sylwadau cyn eu cyhoeddi.

Mae'r wefan hon wedi'i diogelu gan reCAPTCHA a'r Google Polisi preifatrwydd ac Telerau Gwasanaeth cymhwyso.