Canllawiau Prynu Pebyll Cloch profiadol - Pethau y Mae angen i Chi eu Gwybod Cyn Prynu

Canllawiau Prynu Pebyll Cloch profiadol - Pethau y Mae angen i Chi eu Gwybod Cyn Prynu

Ni fu gwersylla erioed yn fwy poblogaidd, ac mae pebyll cloch wedi dod yn babell o ddewis i lawer o bobl. Os ydych chi'n ystyried prynu pabell gloch profiadol, mae yna ychydig o bethau y mae angen i chi eu gwybod cyn prynu. Yn y blogbost hwn, byddwn yn ymdrin â phopeth sydd angen i chi ei wybod am brynu pabell gloch profiadol, o'r deunyddiau a ddefnyddir i'r gwahanol arddulliau sydd ar gael.

deunydd

Mae pebyll cloch profiadol yn cael eu gwneud o amrywiaeth o ddeunyddiau, ond y rhai mwyaf cyffredin yw cotwm a pholycotwm. Fel arfer, polycotwm yw'r opsiwn mwyaf fforddiadwy ond gall fod yn llai anadlu na Chotwm, mae polycotwm yn gyfuniad o bolyester a chotwm. Yn gyffredinol, mae pebyll polycotwm yn llai costus ond yn cynnig gwell insiwleiddio (nid yw bob amser yn beth da), ond yn dal i'w gwneud yn wych ar gyfer gwersylla mewn amodau tywydd amrywiol.

Maint

O ran maint, mae pebyll cloch fel arfer yn dod mewn tri maint: 3m, 4m, a 5m. Bydd y maint a ddewiswch yn dibynnu'n bennaf ar faint o bobl fydd yn ei ddefnyddio a faint o le sydd ei angen arnoch. Mae pabell gloch 3m yn berffaith ar gyfer dau neu dri o bobl, tra bydd pabell 4m yn cysgu pedwar i chwech o bobl yn gyfforddus. Mae pabell 5m yn wych ar gyfer grwpiau mwy neu deuluoedd, gan y gall gysgu hyd at wyth o bobl.

arddull

Peth arall i'w ystyried wrth brynu pabell gloch profiadol yw'r arddull. Yr arddulliau mwyaf cyffredin yw'r babell gloch draddodiadol gyda siâp crwn, a phabell Sibley, sy'n siâp mwy hirsgwar. Mae'r babell gloch draddodiadol yn berffaith ar gyfer y rhai y mae'n well ganddynt edrychiad mwy clasurol a thraddodiadol, tra bod pabell Sibley yn fwy modern ac amlbwrpas.

Nodweddion

Yn olaf, wrth brynu pabell gloch profiadol, gofalwch eich bod yn cadw llygad am nodweddion fel jaciau stôf, sy'n eich galluogi i ddefnyddio stôf yn ddiogel y tu mewn i'ch pabell, ffenestri ar gyfer awyru, a rhwydi mosgito i gadw chwilod allan. Gall y nodweddion hyn wneud eich profiad gwersylla yn fwy cyfforddus a phleserus.

Prynu a wedi'i ffrwythloni Mae pabell gloch yn gofyn am rywfaint o ymchwil ac amynedd, ond ar ôl i chi ddod o hyd i'r un perffaith, gall ddarparu blynyddoedd lawer o deithiau gwersylla cyfforddus a chofiadwy i chi. Gwnewch yn siŵr eich bod yn ystyried y deunydd, y maint, yr arddull a'r nodweddion wrth brynu, a buddsoddwch mewn pabell o ansawdd uchel a fydd yn gwrthsefyll tywydd amrywiol. Gwersylla hapus!

Gadael sylw

Sylwch, mae angen cymeradwyo sylwadau cyn eu cyhoeddi.

Mae'r wefan hon wedi'i diogelu gan reCAPTCHA a'r Google Polisi preifatrwydd ac Telerau Gwasanaeth cymhwyso.