Y pum gêm glampio orau sy'n berffaith ar gyfer yr haf - Bell Tent Sussex

Y pum gêm glampio orau sy'n berffaith ar gyfer yr haf

Ydych chi'n ystyried mynd allan i'r awyr agored yr haf hwn am antur glampio? Ydych chi'n meddwl tybed beth allech chi ei wneud neu sut i ddiddanu'r plant? Wel, mae gennym ni'r pum gêm glampio orau y gallwch chi fynd yn sownd iddyn nhw!

plant yn gwersylla

geocaching

Ydych chi'n hoffi teithiau cerdded hyfryd yng nghefn gwlad Prydain ond angen diddanu'r plant ar hyd y daith? Yna Geocaching yw'r gweithgaredd i chi. Mae ffurf fodern o hela trysor lle byddwch chi'n dod o hyd i ffynhonnau neu wrthrychau cudd o amgylch cefn gwlad yn gêm berffaith i anturwyr o unrhyw oedran.

Mae'n un o'r hobïau sy'n tyfu gyflymaf yn y DU, gyda thua 70,000 o caches yn y DU yn unig. Gan ddefnyddio dyfeisiau system leoli fyd-eang (GPS), mae Geocaching hefyd yn dysgu sgiliau cyfeiriadu i'ch fforwyr bach. 

plentyn ag ysbienddrych yn y goedwig

Gwylio adar

Wrth fynd i glampio, rydych chi wedi'ch bendithio â bywyd gwyllt hardd Prydain. Mae mor bwysig ein bod ni'n cadw mewn cysylltiad â natur ac yn dangos i'n plant pa mor bwysig yw ei warchod. 

Gall gwylio adar helpu i ddysgu'r gwahanol adar brodorol i'ch rhai bach a gall fod yn wers wych mewn amynedd a chadw'n dawel wrth arsylwi bywyd gwyllt.

penblwydd plant

Gemau bwrdd 

Beth am synnu eich parti glampio gyda gêm fwrdd newydd a chyffrous? Gall gemau bwrdd fod yn ffordd wych o ddod â'r holl deulu ynghyd a rhannu atgofion gwersylla hirhoedlog. 

Mae miliynau o gemau bwrdd newydd yn cael eu rhyddhau bob blwyddyn, gyda gêm berffaith allan yna i bawb. Crëwch yr amgylchedd glampio hudolus hwnnw gyda gêm fwrdd o dan y machlud o amgylch tân gwersyll.

antur trip gwersylla

Helfa Scavenger

Mae helfeydd sborion yn weithgareddau awyr agored perffaith wrth glampio; gallwch eu haddasu i unrhyw lefel o anhawster, ac maent yn ffyrdd gwych o gael rhai bach i ymwneud â natur. 

Gallwch greu eich rhestr sborionwyr unrhyw ffordd y dymunwch, o ddod o hyd i eitemau o liwiau penodol, i fathau penodol o ddail. Os ydych chi'n mynd i godi'r polion, gallwch chi gynnig gwobrau ac ychwanegu terfynau amser at eich helfeydd.

gwersylla grŵp ochr y traeth

Caradau tân gwersyll

Y tân gwersyll yw calon taith glampio, ac rydych chi am dreulio cymaint o amser ag y gallwch o'i gwmpas gyda'r nos, yn cynhesu'ch dwylo ac yn tostio malws melys. 

Gweithgaredd rhagorol arall y gallwch chi ei wneud yw charades. Gall helpu i ddysgu plant i fod yn greadigol gydag adnoddau cyfyngedig a meddwl y tu allan i'r bocs wrth weithio o gwmpas problem. Heb sôn am ei fod yn hwyl wych, doniol i'r teulu cyfan! 

 

Os hoffech chi edrych ar ein Pebyll Cloch sydd ar werth neu drafod ein cynnyrch, ffoniwch ni ar 01323 651324 neu e-bostiwch ni ar mail@belltensussex.co.uk

Gadael sylw

Sylwch, mae angen cymeradwyo sylwadau cyn eu cyhoeddi.

Mae'r wefan hon wedi'i diogelu gan reCAPTCHA a'r Google Polisi preifatrwydd ac Telerau Gwasanaeth cymhwyso.