O ran aros yn gynnes mewn sach gysgu - Bell Tent Sussex

Pan ddaw i aros yn gynnes mewn sach gysgu

Mae bag cysgu wedi'i gynhesu yn hanfodol ar gyfer cadw'n gynnes yn yr awyr agored ac mae'n ddarn angenrheidiol o offer gwersylla. Fodd bynnag, gallai fod yn heriol penderfynu pa ateb sy'n ddelfrydol i chi o ystyried yr ystod eang o ddewisiadau sydd ar gael. Yn y blogbost hwn, byddwn yn trafod rhai o'r rhinweddau hanfodol i chwilio amdanynt mewn sach gysgu cynnes ac yn cynnig rhai awgrymiadau ar gyfer y sachau cysgu cynnes gorau sydd ar gael ar hyn o bryd.sachau cysgu gorau

Cysgu mewn bag cynnes yw un o'r ategolion pabell cloch pwysicaf, ond mae rhai ffactorau pwysig i'w hystyried:

Inswleiddio: Gall y math a maint yr inswleiddiad yn y bag effeithio'n sylweddol ar gynhesrwydd bag cysgu. Oherwydd ei bwysau bach a'i gywasgedd, mae inswleiddio i lawr yn opsiwn poblogaidd, ond pan fydd yn gwlychu, gall golli ei briodweddau inswleiddio. Mewn cyferbyniad, mae inswleiddio synthetig yn cadw ei rinweddau insiwleiddio hyd yn oed ar ôl gwlychu, gan ei gwneud yn opsiwn dymunol ar gyfer ardaloedd sy'n llaith neu'n llaith.

Mae'r mwyafrif o sachau cysgu yn cynnwys gradd tymheredd sy'n gadael i chi wybod pa mor gynnes y bwriedir iddynt eich cadw. Rhaid nodi'r ffaith bod y graddfeydd hyn yn seiliedig ar y cyfartaledd.

Gallai siâp bag cysgu effeithio ar ba mor gynnes ydyw. Yn gyffredinol, mae bag siâp mummy gyda thraed taprog a phen yn well am ddal gwres na bag hirsgwar.

Maint: Gwnewch yn siŵr bod y bag cysgu rydych chi'n ei brynu yn ffitio'n gyfforddus i chi. Byddwch chi'n teimlo'n fwy cyfyng os yw'r bag yn rhy fach, a bydd mwy o le i wres eich corff ddianc os yw'n rhy fawr.

Mae'n hanfodol cofio bod cadw'n gynnes yn yr awyr agored yn golygu mwy na dim ond eich sach gysgu, ni waeth pa fath rydych chi'n ei ddewis. I warantu noson dda o gwsg, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n haenu'ch dillad, defnyddiwch bad cysgu i gysgodi'ch corff rhag y ddaear, ac osgoi gwlychu.

 

Gadael sylw

Sylwch, mae angen cymeradwyo sylwadau cyn eu cyhoeddi.

Mae'r wefan hon wedi'i diogelu gan reCAPTCHA a'r Google Polisi preifatrwydd ac Telerau Gwasanaeth cymhwyso.