Am Pebyll Cloch

Pam byddai angen Pabell Bell arnoch chi? Wel, rydych chi eisiau mynd i glampio, onid ydych chi? Addurnwch a gwisgwch y Babell Cloch gyda'r arddull rydych chi ei eisiau, mae'r pebyll anferth hyn yn cynnig digon o le i fyw, tra'n dal i ddarparu lle ar gyfer pebyll mewnol ychwanegol!

Y pebyll hyn sydd orau ar gyfer byw bywyd uchel, tra ar symud. Ni fydd hyd yn oed y Cerbyd Hamdden (RV) sydd wedi'i dwyllo fwyaf yn cynnig moethusrwydd y Babell Gloch A wnaethom sôn eu bod yn hawdd i'w gosod?

Gall pebyll cloch gefnogi hyd at naw o bobl yn hawdd gyda digon o le, a rhoi profiad arhosiad hir yn yr awyr agored i chi, eich ffrindiau neu'ch teulu! Os ydych chi eisiau teimlo'n agosach at natur, does dim rhaid i chi ei wneud gyda phwll tân a sachau cysgu. Mae gennych chi le enfawr i chwarae o gwmpas ynddo, felly byddwch yn greadigol a dechreuwch ei addurno â chandeliers a beth sydd ddim!


Mae ein Pebyll Cloch cynfas 100% cotwm yn gwbl ddiddos yn gwneud opsiwn gwych ar gyfer gwersylla yn yr awyr agored. Rydym yn cynnig pebyll o 3 metr i 6 metr sy'n darparu digon o le i deulu a ffrindiau. Rydym yn coleddu'r ffaith bod y cynnyrch wedi'i wneud â chynfas cotwm o ansawdd uchel at ddefnydd hirdymor. Mae pob pabell gloch gwersylla wedi'i saernïo â deunyddiau cynfas 285 i 300 i 350 GSM ar gyfer gwydnwch a hirhoedledd.

Er hwylustod, mae'r pebyll hyn yn gyflymach i'w gosod na'ch pabell arferol, sef tua 15 munud ar gyfartaledd. Mae'n dod â rhaffau dyn adlewyrchol cryf a phegiau o ansawdd, a pholion. Mae gan ein pebyll diwb dur galfanedig a chopr-sinc wedi'u gorchuddio ar gyfer gwell sefydlogrwydd. Maent hefyd yn hawdd i'w cario ac yn gyfleus iawn ar gyfer storio.

  • Mae ein holl Pebyll Cloch yn dal dŵr ac yn ddigon cryf i ddioddef y tywydd garwaf. Mae gan ein pebyll gloch o bob maint loriau PVC trwchus i'w hamddiffyn yn well rhag baw a budreddi ac maent wedi'u sipio a'u selio'n llawn i gadw POB byg allan.

  • Ar ben hynny mae ganddo 4 ffenestr hanner lleuad a 4 awyrell ar y brig sy'n cael eu rhwyllog i'w gwneud yn fwy anadlu. Mae ein Pebyll Cloch hefyd yn dod â rhwyd ​​​​wrth-byg polyester i gael gwared ar y mosgitos pesky hynny.

Pebyll Cloch wedi'u hindreulio / wedi'u hyfforddi

Mae pob pabell gloch newydd yn mynd trwy broses pan fyddan nhw'n gwlychu am y tro cyntaf a dyma beth rydyn ni'n ei alw'n hindreuliedig / wedi'i sesno!

Nid yw'n ddim byd i boeni amdano, ac yn sicr gallwch ddefnyddio'ch pabell gloch y tro cyntaf i chi ei gosod. 

Mae asiant diddosi sy'n cael ei roi ar y cynfas cyn ei wehyddu, a dyma sydd angen ei socian i'r cynfas tra hefyd yn ehangu'r ffibrau gan selio'r babell gloch am oes. 

Gallwch hyd yn oed wneud hyn trwy osod pibelli i lawr y babell gloch yn gyfan gwbl. Gallwch hefyd gael prawf rhedeg trwy osod y babell a gadael i'r babell gloch gael ei dirlawn yn llwyr naill ai gan law neu hyd yn oed amser i'r bore fydd yn gwneud y gwaith. Bydd hyn yn sicrhau bod eich pabell gloch wedi hindreulio ac yn gwbl ddwrglos mewn glaw trwm. 

Ein cyngor ni yw peidio â phoeni amdano, dim ond defnyddio'r babell gloch fel arfer! 

Cysylltwch â ni heddiw

Mae'r wefan hon wedi'i diogelu gan reCAPTCHA a'r Google Polisi preifatrwydd ac Telerau Gwasanaeth cymhwyso.