Popeth ar gyfer dyfodol glanach

Rydym yn siop wersylla arobryn sy'n ymroi i gynnyrch premiwm a'r amgylchedd. Credwn mai'r unig ffordd ymlaen, os ydym am wella ansawdd yr amgylchedd, yw cael pawb i gymryd rhan. Yn Bell Tent Sussex, rydym yn gwneud popeth o fewn ein gallu i greu dyfodol glanach, cwmni gwell, a rhoi yn ôl i'r amgylchedd orau ag y gallwn.

  • 1kg o blastig wedi'i gasglu o arfordir Sussex ar gyfer pob pabell gloch a werthir
  • Ein cynllun lleihau, ailddefnyddio ac ailgylchu, lle rydym yn torri i lawr ar yr hyn yr ydych yn ei daflu
  • Rydym yn ailddefnyddio deunydd pacio gweithgynhyrchu gwreiddiol a stwffin cymaint â phosibl
  • Defnyddir deunydd pacio eco-gyfeillgar cymaint â phosibl
  • Mae gennym addewid di-bapur ar gyfer pob derbynneb ac anfoneb
  • Defnyddir cynhyrchion glanhau gwyrdd cymaint â phosibl
  • Mae gennym gynllun beicio i’r gwaith
  • Cysylltiad trydan am ddim i bob aelod o staff gyda cheir neu feiciau trydan
  • Mae'r holl blastig a ddefnyddir yn cael ei anfon i wastraff lleol i'r ganolfan ynni
  • Rydyn ni'n addysgu plant ysgol ar ddefnydd plastig gyda'n partneriaid cyflenwi rhentu pabell gloch

O Blastig i Ynni

Rydym hefyd yn siarad â'r cwmni technoleg lân i weld beth arall y gellir ei wneud i helpu i arbed ein traethau rhag llygredd plastig. Cael traction i gasglu’r gwastraff o’n traethau yw rhan anoddaf y mudiad, ond rydym yn annog eraill i gymryd rhan.

Mae ein tîm hefyd yn casglu'r math gwaethaf o blastig oddi ar arfordir Sussex yn ystod y flwyddyn hon a'r flwyddyn nesaf. Bydd hyn yn helpu’n aruthrol i leihau faint o blastig sydd ar ein traethau yn Sussex ac ar yr un pryd yn annog eraill i fod yn fwy ymwybodol o’u defnydd o blastig bob dydd.

Bydd y plastig rydym yn addo ei gasglu yn creu ynni o'r ganolfan ynni gwastraff glân leol, gan ei atal rhag mynd i safleoedd tirlenwi. Bydd yr ynni a gynhyrchir ar ffurf trydan a dŵr poeth, gyda'r trydan yn cael ei anfon i'r grid cenedlaethol a'r dŵr poeth yn cael ei ddefnyddio ar gyfer gwresogi rhwydwaith.

Ein cynhyrchion ecogyfeillgar:

 • Brwsys dannedd bambŵ
 • Mwg bambŵ
 • Baneri plastig 0% wedi'u gwneud o jiwt ecolegol
 • Pecyn golchi ecogyfeillgar
 • Rag Rygiau wedi'u gwneud o ddeunyddiau sari cotwm cynaliadwy wedi'u hailgylchu
 • Rygiau melfed Indiaidd wedi'u gwneud o ddeunyddiau melfed cynaliadwy wedi'u hailgylchu
 • Rygiau jiwt wedi'u gwneud o jiwt a deunyddiau sari cotwm wedi'u hailgylchu yn gynaliadwy
 • Mae matiau jiwt wedi'u gwneud o jiwt a jîns denim wedi'u hailgylchu'n gynaliadwy
 • Mae rygiau morwellt yn ecogyfeillgar iawn
Siop

Cysylltwch â ni heddiw

Mae'r wefan hon wedi'i diogelu gan reCAPTCHA a'r Google Polisi preifatrwydd ac Telerau Gwasanaeth cymhwyso.