Cyllid

 Ariannu Eich Breuddwydion

 

 Cyllid Pabell Bell

Mae lledaenu cost ein Pebyll Cloch ac ategolion yn ffordd gyfleus o ariannu eich busnes neu wella eich gwyliau gwersylla, ar gyflymder hylaw sy'n addas i'ch ffordd o fyw. Mae Bell Tent Sussex yn credu na ddylai fod yn rhaid i chi binsio'ch pocedi i allu mynd i wersylla. Ni waeth beth yw eich cyllideb, gallwch dalu amdano mewn rhandaliadau misol bach i weddu i'ch anghenion personol.

Cynnig llog 0% y gallwch ei ddefnyddio dro ar ôl tro.

Mae ein cynnig llog 0% yn well na chynnig rhagarweiniol yn unig. Yn syml, gwariwch dros £ 99 ac rydych chi'n cael llog o 0% am 4 mis ar y pryniant hwnnw. Y peth gwych yw y byddwch chi'n cael 0% yn awtomatig am 4 mis bob tro y byddwch chi'n gwario dros £ 99. Felly, os ydych chi'n cynllunio penwythnos i ffwrdd neu'n ffansi tasgu allan ar Babell Bell newydd, Credyd PayPal yw'r ffordd berffaith o ledaenu cost y pryniannau hynny.

Mae'n gyflym ac yn hawdd i'w wneud cymhwyso ar gyfer Credyd PayPal - y cyfan sy'n rhaid i chi ei wneud yw llenwi ffurflen gais fer a byddwn yn rhoi penderfyniad i chi ar unwaith. Os caiff ei gymeradwyo a'ch bod yn derbyn, bydd gennych derfyn credyd ynghlwm â'ch cyfrif PayPal i ddechrau defnyddio ar unwaith mewn miloedd o siopau ar-lein.

 

 

cyllid pabell gloch

Sut Ydyn Ni'n Casglu'r Plastig?

Rydyn ni i gyd wedi tyfu i fyny i garu a pharchu lle rydyn ni'n byw. Mae'r traeth yn rhan enfawr o'n bywydau a dyna pam mae angen i ni ei warchod cymaint ag y gallwn.

Dros y blynyddoedd mae Bell Tent Sussex wedi bod yn casglu 1kg o wastraff plastig am bob un Pabell Bell rydym yn gwerthu, i gyd o arfordir Sussex. Bydd hwn wedyn yn cael ei ddefnyddio i greu ynni o’n canolfan leol lân, gwastraff i ynni, gan ei atal rhag mynd i safleoedd tirlenwi. Bydd yr ynni a grëir ar ffurf trydan a dŵr poeth. Bydd y trydan yn cael ei anfon i'r grid cenedlaethol tra bydd y dŵr poeth yn cael ei ddefnyddio ar gyfer gwresogi rhwydwaith. 

Mae gan Bell Tent Sussex ychydig o syniadau sut y gallwn ennyn diddordeb i fynd allan yn weithredol a helpu i gadw ein traethau yn lân ac yn ddiogel, wrth gael cefnogaeth ein cwmni technoleg lân i ddelio â'r holl wastraff plastig mewn ffordd lân sy'n ddiogel yn amgylcheddol. 

Ein Heffaith yn Fyw

Yr Hyn a Wnawn Yn Awr

Fe wnaethom ymuno â Greenspark i sicrhau bod Bell Tent Sussex yn cael effaith gadarnhaol ar ein planed a'i phobl. Edrychwch ar ein heffaith hyd yn hyn. Ar gyfer pob gwerthiant byddwn yn casglu 10 potel blastig o'r traethau.

Ein Heffaith yn Fyw