Am Gychwyn Eich Busnes Rhent Pabell Bell Eich Hun?

Dechreuwch eich antur gyda Bell Tent Sussex trwy greu eiliadau bythgofiadwy. Gallwn eich helpu trwy'r siwrnai i ddod yn berchennog busnes llwyddiannus.

Beth yr ydym yn gynnig

 • Cyngor Arbenigol

  Rydym wedi helpu pobl ledled y DU i ddechrau eu swydd ddelfrydol. Gyda chyngor arbenigol ar beth i'w wneud, a beth i beidio â'i wneud - rydym yn sicrhau eich bod ar y llwybr cywir o'r diwrnod cyntaf.

 • Yswiriant

  Rydym yn helpu gydag yswiriant i wneud yn siŵr bod gennych yswiriant 100%. Rydym wedi ymuno â chwmni sy'n cynnig yswiriant o ddydd i ddydd, felly byddwch bob amser wedi'ch yswirio

 • Cyllid

  Mae yna ychydig o opsiynau ariannu i'w hystyried megis opsiynau Cyllid, felly gall y rhenti dalu'r ffi fisol yn hawdd.

 • Gostyngiadau a Bargeinion Pecyn

  Byddwn yn sicrhau eich bod yn cael y prisiau gorau gyda'n cerdyn Gostyngiad Masnach, ar eich archeb gyntaf ac ar gyfer pob archeb yn y dyfodol.

  Rydym hefyd yn cynnig pecyn Cychwyn Busnes gwych i'ch rhoi ar waith mewn ychydig ddyddiau, rydym yn gwybod yn union beth sydd ei angen i ddechrau arni.

Cymerwch gip ar ein hargymhellion isod i roi hwb i'ch taith

Cychwyn a pabell gloch gall busnes rhentu fod yn fenter werth chweil, yn enwedig os oes gennych angerdd am ddigwyddiadau awyr agored a'ch bod yn fedrus mewn gwasanaeth cwsmeriaid. Dyma rai camau i'w hystyried wrth ddechrau busnes rhentu pabell gloch:

 • 1.

  Ymchwilio i'r farchnad: Darganfyddwch a oes galw am renti pebyll cloch yn eich ardal. Edrych i mewn i'r gystadleuaeth a gweld beth maen nhw'n ei gynnig ac ar ba bwynt pris.

 • 2.

  Creu cynllun busnes: Bydd cynllun busnes yn eich helpu i drefnu eich meddyliau a'ch syniadau a darparu map ffordd ar gyfer eich busnes. Dylai eich cynllun gynnwys disgrifiad o'ch busnes, eich marchnad darged, eich strategaeth farchnata a gwerthu, a'ch rhagamcanion ariannol.

 • 3.

  Ariannu diogel: Yn dibynnu ar faint eich busnes, efallai y bydd angen i chi sicrhau cyllid i dalu costau cychwyn megis prynu pebyll, deunyddiau marchnata ac yswiriant. Ystyriwch wneud cais am fenthyciad busnes bach neu geisio buddsoddiad gan ffrindiau a theulu.

 • 4.

  Prynwch eich pebyll ac offer arall: Penderfynwch faint pebyll bydd angen i chi ateb y galw yn eich ardal a phrynu yn unol â hynny. Bydd angen i chi hefyd brynu unrhyw offer ychwanegol fel byrddau, cadeiriau, a goleuadau.

 • 5.

  Pâr testun gyda delwedd i ganolbwyntio ar eich cynnyrch, casgliad, neu bost blog o'ch dewis. Ychwanegwch fanylion ar argaeledd, arddull, neu hyd yn oed darparu adolygiad.

 • 6.

  Hyrwyddwch eich busnes: Defnyddiwch amrywiaeth o sianeli marchnata megis ar lafar, rhestrau digwyddiadau lleol, a chyfryngau cymdeithasol i hyrwyddo eich busnes a denu cwsmeriaid.

 • 7.

  Darparu gwasanaeth cwsmeriaid rhagorol: Sicrhewch eich bod yn darparu lefel uchel o wasanaeth cwsmeriaid i gadw'ch cleientiaid yn dod yn ôl ac i ddenu busnes newydd trwy siarad yn gadarnhaol.

 • Nodyn terfynol

  Mae cychwyn busnes rhentu pabell gloch yn gofyn am waith caled ac ymroddiad, ond gyda chynllunio gofalus a sylw i fanylion, gall fod yn ymdrech lwyddiannus a boddhaus.

Cysylltwch â ni heddiw

Mae'r wefan hon wedi'i diogelu gan reCAPTCHA a'r Google Polisi preifatrwydd ac Telerau Gwasanaeth cymhwyso.