Canllaw Manylion

 

Canllaw Manylion Bell Tent Sussex

Mae gweithio allan pabell y maint cywir yn bwysicach nag y byddech chi'n meddwl. Ydych chi'n chwilio am benwythnos i ffwrdd neu wyliau teuluol mawr? Oes rhaid cerdded ymhell i'r cae, neu ydy hi'n hawdd cael mynediad iddo? Ar gyfer grŵp o 2 i 4 o bobl, efallai y byddwch angen pabell rhywle tua 3 neu 4 metr. Fodd bynnag, bydd angen pabell fwy arwyddocaol ar grwpiau mwy. Mae gennym hefyd amrywiaeth o ategolion a phethau hanfodol i greu'r cyffyrddiad gorffen arbennig hwnnw. 

Dadlwythwch y PDF yma

canllaw manwl